Szada terepfutás
Terepfutó verseny 3 távon a Gödöllői-dombság egyik legszebb részén
Szada Terepfutás

Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

A Sportscorp Hungary Kft., mint rendező és egyben adatkezelő (továbbiakban úgy is, mint: Fuss Szada és/vagy Szolgáltató és/vagy Adatkezelő) tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat (továbbiakban úgy is, mint Felhasználó) adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A Fuss Szada csapata, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név:Sportscorp Hungary Kft.
Székhely:1115 Budapest, Somogyi út 20. II/1.
Postacím:1115 Budapest, Somogyi út 20. II/1.
Cégjegyzékszám:01-09-205539
Adószám:24188221-1-43
E-mail-cím:info@fussszada.hu
Telefonszám:06-30/297-8358
Honlap:www.fussszada.hu

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre minden esetben a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával kerül sor, az alábbi kivételekkel. A Felhasználó a hozzájárulását a jelen Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, a Honlap igénybevételével, valamint a versenyeinkre történő regisztrációval adja meg. A hozzájárulás meg nem adása a Felhasználóra nézve semmilyen hátrányt nem jelent.

Az adatkezelésre a következő esetekben az igénybe venni kívánt szolgáltatás, azaz szerződés teljesítése nyomán kerül sor: nevezés versenyre. Ezekben az esetekben a bekért személyes adatok megadása nem kötelező, de annak elmaradása esetére nem jön létre a szerződés, így a Felhasználó nem tudja igénybe venni az itt jelzett szolgáltatásokat. Versenyeinkre való nevezésével, a nevező önkéntesen szerződést köt velünk a meghatározott szolgáltatások igénybe vételére. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek, rendezvények lebonyolítása stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online nevezési rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása.

Az adatkezelésre – a fenti jogalap(ok) megszűnését követően – ún. jogos érdek alapján is sor kerülhet, jellemzően a szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogi igények érvényesítése során. Ebben az esetben a Szolgáltató a saját jogszerű érdeke/követelése és a Felhasználó jogainak gondos mérlegelését követően kezeli a Felhasználó személyes adatait. Erre sor kerülhet:

Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés általános célja:

Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában a nevezők hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.

Marketingtevékenységünk részletezése

Marketingtevékenysége keretében a Fuss Szada csapata:

Adattovábbítás külföldre

A Fuss Szada csapata semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

A kezelt adatok köre

Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés, megtett távolság) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés visszaigazolása). A versenyző a nevezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa elért eredményeket a honlapunkon/facebook oldalunkon feltüntessük.

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító).

Adatfeldolgozó partnereink

Versenyeinken chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnereinknek az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk. Időmérőink az adatokat kizárólag a Fuss Szada által meghatározott célra és módon dolgozzák fel.

Honlapunkon az egyes események információjánál tüntetjük fel az aktuális időmérőt. Az adatok visszaadását követően az időmérők a versenyző személyes adatait törlik.

Az időmérő partnerek kivételével más cégnek versenyzőink személyes adatait nem adjuk át.

Rajt- és eredménylisták

Versenyeinken, a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település), állampolgárságát, nemét, egyesületét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.

A nevezők a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez. A rajtlistákat legkésőbb a verseny évét követő év végéig tesszük közzé. Az eredménylistákat korlátlan ideig tesszük közzé.

E-mailek küldése

E-mailt küldünk minden versenyzőnknek:

A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A nevezők által megadott személyes adatok megismeréséhez a Fuss Szada csapaton belül csak azok jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik a résztvevők esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

Az adatkezelésben érintett helyszínek

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.

Alapadatok:

Az online nevezési rendszerben nevezőkről nyilvántartott további adatok:

18 év alattiak regisztrációja/nevezése

Versenyeinkre 18 év alatti fiatalok is nevezhetnek. Ezekben az esetekben a nevezés érvényességéhez/rajtcsomag átvételéhez a szülő/törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Adatok törlése

Nevezőink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre (ha Ön benevezett valakit, akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit), illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.

Ennek alapján csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek versenyeinkre, nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást, azaz csak beregisztráltak. Aki csak személyesen vagy átutalással nevezett, azaz nem kötődik hozzá érdemi adat az online nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, egyesületét, a nevezések során megadott „baj esetén értesítendő” elérhetőségeit, a cége nevét, ha megadta, valamint az utolsó számlázási nevét és címét, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges. Így például bárki láthatja az eredménylistában, hogy a kategóriájában hatodiknak rangsorolt versenyző előtt egy törölt versenyző volt ugyanabban a kategóriában; ezt kívánja a sport tisztasága és ügyfeleink jogos érdeke.

Sütik használata a weboldalon

A weboldalunkon Google Analytics látogatottság mérő rendszert alkalmazunk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

Ezek a sütik nem tudják önt személy szerint beazonosítani, mert az IP címet nem rögzítik.

Olyan információkat gyűjtenek, mint pl. melyik oldalt nézte meg a látogatónk, hova kattintott, és mennyi ideig tartózkodott az oldalon.

Mindezt weboldalunk fejlesztése, valamint a felhasználói élmények javítása céljából.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, csapatunk, vagy annak valamely tagja, önkéntese megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a Fuss Szada csapat problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:1534 Budapest Pf.:834
Cím:1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:06-1/391-1400
Fax:36-1/391-1410
e-mail-cím:ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:www.naih.hu
Elnök:Dr. Péterfalvi Attila

A Fuss Szada csapat kikötése

A Fuss Szada csapata, mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás további használatával tudomásul veszi a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (másnéven a GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.

Az oldalt készítette Mérei Tamás